E-APUS videolæring

E-APUS er en digital læringsplatform, bygget op omkring 7 videopatientcases og indeholdende mere end 125 film.

Patienterne udfører en hverdagsaktivitet og bliver vurderet sensomotorisk af ergoterapeut ud fra APUS. Patienterne har apopleksier af forskellig sværhedsgrad.

E-APUS er udviklet til APUS. APUS er et valideret undersøgelses- og undervisningsmateriale til vurdering af apopleksipatienters sensomotoriske problemstillinger og deres indflydelse på udførelsen af daglige færdigheder.

Køb adgang

Få adgang til undervisnings- film og udvalgte patientcases

Læs mere

Patienterne

Se oversigt over 7 forskellige patientcases.

Læs mere