Om E-APUS

E-APUS er interaktivt digital læringsplatform, der er udviklet til APUS. APUS er et valideret undersøgelses- og undervisningsmateriale til vurdering af apopleksipatienters sensomotoriske problemstillinger og deres indflydelse på udførelsen af daglige færdigheder. Link:
APUS
E-APUS er opbygget omkring 7 videopatientcases af 30-45 minutters varighed. Patienterne udfører en hverdagsaktivitet og bliver vurderet sensomotorisk af ergoterapeut ud fra APUS. Patienterne på videofilmene har apopleksier af forskellig sværhedsgrad og det er også forskelligt hvor lang tid de har haft apopleksi. Den tid, der angives på hjemmesiden er gældende, for optagetidspunktet.

På hjemmesiden kan du tage udgangspunkt i aktvitetsudførelsen af en hverdagsaktivitet og komme med hypoteser om hvilke sensomotoriske problemer, der påvirker aktivitetsudførelsen, for efterfølgende at sammenholde hypoteserne med resultaterne for ergoterapeutens undersøgelse.

Du kan også bruge indekset med de 68 sensomotoriske undersøgelser, hvor der på video vises hvordan patienten instrueres i undersøgelse, hvordan undersøgelsen udføres, hvordan ergoterapeuten formidler resultatet til patienten samt ergoterapifaglige refleksioner uden patienten er til stede.

De ergoterapifaglige refleksioner er kondenseret på baggrund af fokusgrupper med ergoterapeuter og sammenholder aktivitetsudførelsen og de sensomotoriske problemstillinger.

Fokusgrupperne har været bredt sammensat af ergoterapeuter, der både er eksperter og novicer inden for apopleksi. Hver videocase har været gennem to fokusgrupper. Første gruppe består af ergoterapeuter og fysioterapeuter ansat på Næstved, Vordingborg og Slagelse Sygehus. De har beskrevet og analyseret videofilmene. De tekster, der er kondenseret herfra, har sammen med første fokusgruppes udsagn været behandlet i en fokusgruppe bestående af ergoterapeuter bag APUS. Inden de endelige tekster til ergoterapifaglige refleksioner er skrevet færdig.

Ergoterapeuterne bag APUS er Therese Dahl, Mette Andresen, Birgitte Gammeltoft, Charlotte Skou Hansen og Bente Olsen. 

Udviklingen af E-APUS er et kvalitetssikringsprojekt på Næstved Sygehus støttet af Ergoterapeutforeningen i Danmark.


E-APUS er et NONPROFIT projekt og betalingen for at anvende hjemmesiden bruges i følge aftale med Ergoterapeutforeningen til drift og videreudvikling.

Køb adgang

Få adgang til undervisningsfilm og udvalgte patientcases

Læs mere