Brug E-Apus           

Det kræver login for at benytte E-APUS. Det kan købes her: Køb adgang
E-APUS er et nonprofit projekt og betalingen for at anvende hjemmesiden bruges til drift og videreudvikling.

E-APUS kan både bruges individuelt og i grupper.
Der er to hovedbrugerflader:

APUS undersøgelser
Hverdagsaktiviteter
 

APUS undersøgelser

Her vises de enkelte undersøgelser fra APUS organiseret ud fra det indeks, der findes i APUS.
For flere af undersøgelserne er det muligt at se flere patienteksempler.

De enkelte undersøgelser er delt op efter samme logik: Instruktion til patienten, udførelse af undersøgelsen, feedback til patienten og ergoterapifaglige reflektioner uden patienten er tilstede. De ergoterapifaglige reflektioner er genereret fra fokusgrupper med ergoterapeuter, der har set og reflekteret over de samme videoklip. De ergoterapifaglige reflektioner er illustreret med videoklip.

Du vælger selv, hvad du vil se:

APUS undersøgelser

 • INSTRUKTION

  Se instruktion og undersøgelse

Her kan du se instruktion og undersøgelse samlet. Filmen stopper efter undersøgelsen, så du selv kan reflektere over undersøgelsen og resultatet af den, inden du ser tilbagemelding til patienten og de faglige reflektioner.
 
 • UNDERSØGELSE

  Se undersøgelse

Her starter filmen ved undersøgelsen. Filmen stopper efter undersøgelsen, så du selv kan reflektere over undersøgelsen og resultatet af den, inden du ser tilbagemelding til patienten og de faglige reflektioner.
 
 • TILBAGEMELDING

  Se filmen fra tilbagemelding

Her starter filmen med tilbagemelding til patienten og viser også de faglige reflektioner.
 
 • FAGLIGE REFLEKTIONER

  Se filmen fra faglige reflektioner

Her starter filmen med faglige reflektioner.
 • HELE FILMEN

  Se hele filmen

Her vises hele filmen samlet.
Du kan spole frem og tilbage i videoerne ved at trække cursor hen over linjen:Ved at trykke på knappen    stopper du filmen og får stillbillede af stedet i filmen.
 

Hverdagsaktiviteter

Her udfører 7 patienter forskellige hverdagsaktiviteter. Du kan i menuen vælge hvilken aktivitet og patient du vil se. De 7 patienter er kort beskrevet under patienterne i hovedmenuen. De enkelte cases er opbygede efter samme logik: Video med aktivitetsudførelse af en hverdagsaktivitet vises først.

Test dine hypoteser

Efter at have set hverdagsaktiviteten har du mulighed for at afkrydse egne hypoteser om hvilke sensomotoriske problemer, der påvirker aktivitetsudførelsen på videoen. Afkrydsningen sker på et skema med alle APUS undersøgelserne, hvor du markerer dine hypoteser om hvilke sensomotoriske problemer du har set påvirke aktivitetsudførelsen. Det anbefales, at du udfylder skemaet inden du fortsætter på siden.
 

Faglige hypoteser

Her vises video med ergoterapi faglige hypoteser over aktivitetsudførelsen, hvor du kan høre og se de ergoterapifaglige refleksioner, der er genereret fra fokusgrupper med ergoterapeuter, der har set og reflekteret over det samme videoklip med hverdagsaktivitet. De ergoterapifaglige refleksioner er illustreret med videoklip.
 

APUS undersøgelser

Her er et indeks over alle de forskellige APUS undersøgelser, der er lavet med den enkelte patient. Undersøgelserne er delt op efter samme logik: Instruktion til patienten, udførelse af undersøgelsen, feedback til patienten og ergoterapifaglige refleksioner uden patienten er tilsted. De ergoterapifaglige refleksioner er illustreret med videoklip. Opdelingen er yderligere beskrevet under APUS undersøgelser.
 

Samlet konklusion

  Video

Her er en video med en samlet konklusion på alle APUS undersøgelserne med syntese til hvordan aktivitetsudførelsen er påvirket. Du kan høre og se de ergoterapeutiske refleksioner, der er genereret fra fokusgrupper med ergoterapeuter, der har set og reflekteret over de samme videoklip med hverdagsaktivitet og APUS undersøgelser.


  Piktogrammer

Her er piktogram, hvor de samlede undersøgelsesresultater er tegnet ind, for at give et visuel overblik over de sensomotoriske problemer, som patienten har.

 

Se dit resultat

Her kan du se resultatet for dine egne hypoteser omkring hvilke sensomotoriske problemer, der påvirker aktivitetsudførelsen sammenholdt med konklusionerne på de APUS undersøgelser, der er lavet med patienten. Det fremgår af et skema hvor dine afkrydsninger fremgår sammen med resultaterne fra APUS undersøgelserne. Det er ikke alle APUS undersøgelser, der er lavet med alle patienter, så derfor er det kun de steder hvor der er fundet sensomotoriske problemer, der er markeret. Skemaet vises som aspx fil, som kan gemmes på pc eller printes, hvis den skal bruges senere.

Køb adgang

Få adgang til undervisningsfilm og udvalgte patientcases

Læs mere